onsdag 31. august 2011

Feil om Munch-salen


Lotte Sandbergs kommentarartikkel i Aftenposten 25. august har en rekke feil og tvilsomme påstander. Hun starter med et simpelt retorisk knep der terrorangrepet 22. juli knyttes til planene om å flytte Edvard Munchs bilder fra Nasjonalgalleriet. Vår støtte til Vestbaneprosjektet står tydeligvis i kontrast til vår nettutstilling om Regjeringskvartalets høyblokk. Hvordan kan vi være opptatt Høyblokken som arkitekturverk og samtidig ville flytte fra Nasjonalgalleriet? Dette er en konstruert motsetning. Vi er ikke i tvil Nasjonalgalleriets arkitektoniske kvalitet. Spørsmålet er bruken av Nasjonalgalleriet, og det er under utredning.

Sandberg hevder at Riksantikvaren bare vil frede Nasjonalgalleriets eksteriør. Det er selvsagt ikke riktig. Fredningsforslaget tar med bygningens interiør, rominndeling og bygningsdeler. Men bruken av huset fredes ikke, heller ikke Munch-rommet. Fins det noe sted i verden hvor myndighetene har fredet en spesiell billedopphenging i et kunstmuseum?

Det er grepet ut av luften når Sandberg skriver at Ellen Lerberg totalt undervurder Jens Thiis’rolle som skaper av Munch-salen. Lerberg fremhever Thiis som den aktive operatør som har kontakt med de private giverne og forgjeves forsøker å få Edvard Munch engasjert i den salen som skulle bære hans navn. Og dette er viktig: Det er flyttemotstanderne som har trukket inn Munch og gjort ham til den som ”utformet” Munch-salen (Yngve Kvistad i VG 9.juli). Derfor er det interessant at Sandberg nå finner gode grunner (”aldrende kunstner”) for at ikke Munch ikke var delaktig i prosessen med Munch-salen.

De ulike departementene har laget verneplaner for statlige bygninger innen sine felt, f. eks. forsvarsanlegg og helsebygg. Hvorfor ikke for museene, spør Sandberg. Hun burde vite at Kulturdepartementet vil utarbeide en tilsvarende verneplan for statlige kulturbygg. Men det er både tvilsomt og spekulativt når Sandberg hevder at Munch-salen ville blitt fredet om en slik plan hadde foreligget i dag.

Publisert i Aftenposten 29. august 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar