søndag 4. oktober 2015

Arne Gunnarsjaa til minneArne Gunnarsjaa døde den 26. august 2015 av kreft i bukspyttkjertelen. Dermed mistet vi en av våre mest kunnskapsrike arkitekter og et fint menneske.

 Gunnarsjaa tok eksamen ved NTH i 1961 og arbeidet i årene 1968 til 1987 ved ulike arkitektkontorer: Harald Ramm Østgaard, Furuholmen Gunnarsjaa Kolstad og Viksjøs Arkitektkontor. Hos sistnevnte var han prosjektleder for Hydros tilbygg i Bygdøy allé som ble meget vellykket. Men selv om han beviste sin dyktighet, er det ikke i første rekke som praktiserende arkitekt ettertiden vil huske ham.

Tidlig valgte Gunnarsjaa å bygge ut sine arkitekturhistoriske kunnskaper, og dermed fikk hans faglige liv en retning hvor han til fulle kunne utfolde sine kvaliteter. Han studerte ved Det norske instituttet i Roma (1962 og 1964–1967) og var assistent for professorene Christian Norberg-Schulz, Hjalmar Torp og Petter L’Orange. Hans første artikler er om emner fra studiene i Italia: Filarete, en arkitekturteoretikker fra renessansen (1978 og 1981) og barokkirken Santa Maria dei Sette Dolori i Trastevere i Roma (1983). Han kom ofte tilbake til Italia, snakket italiensk flytende og hadde stor innsikt i landets kulturhistorie. Dette fikk et allment publikum glede av da han i 2009 utga Roma i små porsjoner, en meget hendig og nyttig guidebok til den evige stad.

Gunnarsjaas andre bøker faller hovedsakelig i to kategorier: de som tar for seg arkitekturfaget generelt og de som fokuserer på norske forhold. Til den første sjangeren hører hans største bragd, Arkitekturleksikon (1999 og 2007), en bok på 912 sider. Med sitt vell av opplysninger om stilhistorie, bygningsteknikk og sentrale personer ble boken raskt en helt uunnværlig kilde for alle som søker eksakt kunnskap innen fagfeltet. Dette verket fortjener å leve videre ved at forlaget finner en annen kompetent forfatter som kan ajourføre boken om noen år. Dermed vil Gunnarsjaa bli hedret ved at hans hovedverk fortsetter å være et aktuelt standardverk.

Boken Arkitekturhistorie (2001) gir, som undertittelen sier, En kort innføring i byggekunst. Med knappe hundre sider er den et nyttig redskap for den som raskt vil ha en presis oversikt arkitekturens utvikling fra de eldste tider frem til i dag. Bøkene om norsk arkitektur startet med pionerverket Oslo. En arkitekturguide (1984, sammen med Pål Henry Engh) og fortsatte med Arkitekturguide for Norge (2002) og Norges arkitekturhistorie (2006).

Arne Gunnarsjaas arbeidskapasitet var imponerende. Han begrenset seg ikke til å være forfatter av en rekke standardbøker, han illustrerte bøkene med sine presise strektegninger. Her fulgte han opp tradisjonen fra Banister Fletcher og Steen Eiler Rasmussen. Dessuten sto han for layouten. Denne innsatsen ga ham kontroll over verkene og sparte forlaget for kostnader slik at utgivelsene ble mulig.
            
Gunnarsjaa var formann i Norges kunstnerråd 1986–1988 og sekretær i Statens byggeskikksutvalg 1987–1989. Hans siste viktige innsats var som domkirkearkitekt ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider 1989–2006.

Arne Gunnarsjaa  var flittig og nøyaktig, vennlig og verdig. Kort sagt et gammeldags menneske av et slag det nå er få igjen av. Han savnes dypt.

Publisert i Arkitektnytt nr 8 (2015)