onsdag 24. august 2011

Til Erling Skau


I Aftenposten 22. desember i fjor innså Erling Skaug at Riksantikvaren ikke kan frede en bestemt opphenging av bildene i Munch-salen, men spør så ”Kan intensjonen fredes, uten fastlåst opphenging?” Dette er en så uklar tanke at det er forståelig at han ikke har gått videre med den. I steden vil han nå frede bygning og innhold som en enhet. Eller er det forsatt "intensjonen" det er snakk om?

Det er hevet over tvil at Munch-salen er et vakkert utstillingsrom, Men flyttemotstanderne har slitt med å finne holdbare argumenter for fredning av salen. Det er riktig at rommet er skapt for å huse bilder av Edvard Munch, men salen er utformet som andre utstillingssaler i museet. (Sjur Harby hevder derimot at Munch-salen ble skreddersydd for sitt formål.) Det eneste som skiller den ut, er dens plassering i huset og at det bare er en inngang til rommet. Argumentasjonen om at "Edvard Munch selv var med og utformet” Munch-salen, slik Yngve Kvistad påsto i VG 9. juni har ingen rot i virkeligheten. Den dokumentasjon vi har, viser en Munch som overhodet ikke var involvert i monteringen, og viste lite interesse for den.

Så til Trond Giskes "fikse ide" (som Erling Skau kalle den) om å at Nasjonalmuseets skal bygges på Vestbanen isteden for Tullinløkka. Vi som i årene 2005-2008 var med på å skrive progammet for en ny konkurranse på Tullinløkka, innså at det var problematisk. Det skulle bygges lite på Tullinløkka og desto mer over gata i Kristian August-kvartalet. For å koble det hele sammen måtte det lages en underjordisk forbindelse under Bislettbekken som går i kulvert i Kristian Augusts gate. Varemottaket måtte trolig legges på Tullinløkka. Det var svært vanskelig å sy det hele sammen. Det er helt opplagt at det mye lettere å planlegges et fornuftig og logisk museumsbygg på Vestbanen enn på og ved Tullinløkka. (Samtig som man får fullført et av våre mest sentrale områder i Oslo.)

Er ombyggingsforslaget til Erik Collett og Frederik Torp drastisk? Ja, jeg synes det blant annet er drastisk i skjære seg inn i sokkeletasjen og etablere en ny hovedinngang fra museets bakside. Men trolig er det helt nødvendig, og det er også andre drastiske tiltak som må gjøres. Derfor er det altså ikke snakk om å bevare dagens Nasjonalgalleri, men å bygge det om.

Til sist: Man skal være forsiktig med å trette sitt publikum med gjentakelser. Selv har jeg mange ganger lest alt Erling Skau anfører nå, og det er det jo mulig andre også har. Dersom Skau ikke er ajour med debatten i Dagbladet mellom Sjur Harby og meg, anbefaler jeg min blogg http://omarkitektur.blogspot.com/search/label/Munch-salen. Der han finner i alle fall det jeg har skrevet om saken

Publisert på A-nytt blogg 23.august 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar