mandag 19. september 2016

Magne Lerø på bortebane

Jeg har ofte lest Magne Lerøs kommentarartikler med stor glede. Han skriver underholdende og beveger seg over et stort felt. Faren ved hans allsidighet og frisk skrivestil merker man først når Lerø beveger seg inn på et område man selv har greie på, som når han tar for seg Stein Erik Hagens Canicasamling og Nasjonalgalleriets skjebne.

I Vårt Land 29. august forteller Lerø at ”Det er ingenting Hagen heller vil enn å flytte kunsten sin inn i Nasjonalgalleriet.” For å understreke hvor urimelig dette er føyer Lerø til: ”Det måtte i tilfelle være om de hadde noen ledige rom på Slottet eller ville bygge ut en aldri så liten royal kunstfløy.”

Siden Lerø er så sikker på at Hagen lengter etter å flytte kunsten sin til Nasjonalgalleriet har vel Hagen uttalt det, men hvor? Kan Lerø hjelpe meg. Fins det et eneste sitat fra Hagen hvor han sier at hans kunstsamling bør vises i Nasjonalgalleriet? I bladet Ledelse 26. august påstår Lerø til og med at Hagen mener hele samlingen hans bør få plass i Nasjonalgalleriet. Alle de to tusen verkene, Lerø? Hvor har du dette fra? Ikke kom med andre journalisters kommentarartikler, gi oss et sitat fra Hagen som viser at du har dekning for dine påstander.

Det vi vet er at Canicasamlingen er bygget opp av kunsthistorikeren Steinar Gjessing som kjenner de offentlige norsk kunstsamlinger godt. For ham, og Hagen, har det særlig vært viktig å tette hullene i Nasjonalmuseets samling, gi et supplerende perspektiv på modernismens utvikling i Norge og sette utviklingen inn i en nordisk sammenheng. For å kunne oppnå det, må man vise en vesentlig del av samlingen, trolig femhundre verk. Utstillingsarealene på Vestbanen er ikke store nok til å håndtere et slikt tilskudd. Eller andre betydelig private gaver som en har mulighet til å få.

Det har ikke vært meningen å skille ut Canicasamlingen som en egen enhet, men la den bli integrert i Nasjonalmuseets eksisterende samling. Dersom Nasjonalmuseet får beholde Nasjonalgalleriet vil de fleste mene at det er den eldre kunsten som hører hjemme der. Hagens samling konsentrer seg om det 20. århundre og vil derfor høre hjemme på Vestbanen. Derfor vrøvler Lerø når han påstår at Hagen vil trenge seg inn i Nasjonalgalleriet.

Lerø skriver at Hagen bør bygge sitt eget kunstmuseum ”hvor det kanskje også blir plass for noe av den flotte kunsten andre av landets rikinger har i eie.” Det er en interessante uttalelse. Rikingene bør bygge egne museer og ha kunsten sin der. Men nesten alle de mest verdifulle verkene som Nasjonalmuseet har, er gaver, og fortsatt er innkjøpsmidlene så små at museet er fullstendig avhengig av private gaver om museet skal utvikle seg videre.

Skulle Hagen bygge et eget kunstmuseum, bør han starte med hente inn de verkene som i dag henger på kunstmuseene i Tromsø, Bergen og København. – Men Lerø er vel i første rekke en humorist så det er vel liten grunn til å ta ham på alvor.

Publisert i Vårt Land 1. september 2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar