mandag 19. september 2016

Magne Lerø igjen om Hagens kunstsamling

I Vårt Land 29. august forteller Lerø at ”Det er ingenting Hagen heller vil enn å flytte kunsten sin inn i Nasjonalgalleriet.” Jeg ba ham komme med et sitat fra Hagen som dokumenterte en slik lengsel. Den 6. september må han innrømme at han ikke kan det, men ”det er det inntrykket som er blitt skapt. Ikke minst det hans høyre hånd på kunstfeltet, Steinar Gjessing, har sagt.” Dermed er dokumentasjonsbehovet flyttet fra Hagen til Gjessing.

En av de få gangene Gjessing har uttalt seg til pressen om denne saken var i Morgenbladet 2. september, da sa han: ”Det er en misforståelse at jeg mener, eller til og med har ”krevet” at Canica-samlingen skal lokaliseres i Nasjonalgalleriets gamle bygning,” Steinar Gjessing mener at Hagens samling av tidlig modernistisk kunst hører hjemme på Vestbanen. Dette er nøyaktig det samme som jeg skrev i Vårt land 29. august. Hvor er det Gjessing har skapt det motsatte inntrykket, Lerø? Du kunne ikke dokumentere din påstand om at Hagen ville trenge seg inn i Nasjonalgalleriet, har du et sitat fra Gjessing å vise til?


”Jeg har merket meg at Grønvold synes det er en interessant idé at Hagen bør få bygge sitt eget museum,” skriver Lerø og viser dermed at han ikke forstår ironi. Hvis Hagen skulle bygge et eget museum for sin samling og ”den flotte kunsten andre av landets rikinger har i eie” vil Nasjonalmuseet, slik jeg skriver, gå glipp av en kunstsamling som er skapt for å fylle hyllene i museets egen samling. Lerø får ikke med seg hvor avhengig Nasjonalmuseet har vært og fortsatt vil være av donasjoner og deponier fra private samlere. Det samme gjelder for alle de større offentlige kunstmuseer i Norge og i utlandet. Lerø skriver at Hagen har ”viljen og millionene” til å bygge et eget museum. Heldigvis har Hagen vært tydelig på at han slett ikke ønsker det.

Publisert Vårt Land 8. september 2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar