onsdag 11. februar 2015

Helhetlig trenering

Når et departement blir bedt om å løse et problem, er det vanlig taktikk å svare: Dette spørsmålet hører inn under en mye større problemstilling som må utredes først. Dermed flyttes fokus og myndighetene skaffer seg nytt handlingsrom. Det er det som har skjedd med Stortingets anmodning om at Nasjonalgalleriet kan bli en del av Nasjonalmuseet. Kulturdepartementet svarer at de heller vil utrede bruken av alle bygningene fra Nasjonalgalleriet og opp til Richard Nordraaks plass. Dermed kan man ikke bestemme om det skal være kunst i Nasjonalgalleriet før man har besluttet hva som skal skje med Geografisk Oppmålings gamle hus. Hele strekket må sees i sammenheng.

Det er å lete etter nye brukere av Nasjonalmuseets forlatte klær. For dette området er nøyaktig den tomta som  opprinnelige var tiltenkt Nasjonalmuseet, og i departementet funderte man den gang på om en underjordisk passasje kunne knytte sammen alle de eldre bygningene fra Nasjonalgalleriet til og med Geografisk oppmåling.  Men nå reiser Nasjonalmuseets nybygg seg på Vestbanen, og det fins ikke én stor bruker for Tulllinløkka og de gamle bygningene. Da bør man i stedet betrakte det store problemet som en serie med mindre utfordringer.

Kulturhistorisk museum har sagt at de prioriterer å bygge ut Vikingskipmuseet på Bygdøy til et vikingtidssenter. Deretter vil de konsentrere resten av sin virksomhet til Historisk museum og bygge nye utstillingslokaler under Tullinløkka. Gunnar Danbolt og Stortinget foreslår at Nasjonalmuseet forsetter med Nasjonalgalleriet. Dersom man følger disse forslagene, som de fleste synes er fornuftige, er problemet mer enn halvert.

Det eneste løfterike ved Regjeringens utvidede utredning er at den skal ”ta hensyn til” kvartalet nord for området. Dette kvartalet er også Nasjonalmuseets forlatte klær. Før det skulle avholdes arkitektkonkurranse om Nasjonalmuseet på Tullinløkka, ba Kulturdepartementet Entra skaffe seg gårdene langs Kristian Augusts gate for at museet ikke skulle trenge å bygge så mye på selve løkka. Da Nasjonalmuseet ble forflyttet til Vestbanen, satt et privatisert og profitthungrig Entra igjen med svært sentrale tomter hvor de siden har foreslått  å bygge groteske høyhus. En helhetlig utredning, som vil ellers ikke trenger, bør i alle fall sette en stopper for den miljøødeleggelse som Entra ønsker å gjennomføre i et av Oslos historisk kjerneområder.

Publisert i Klassekampen 11. februar 2015Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar