fredag 10. juli 2015

Ingen av-og-på-fontene på Bankplassen!

Norges Bank vil erstatte fontenen på Bankplassen med noen temponære vannstråler. Og derved forsimple et av våre mest gjennomarbeidede arkitekturverk.
            
Det er positivt at Norges Bank nå tar fatt på vedlikeholdet av plassen. Det har vært forsømt lenge. Utskifting av ødelagte heller, reetablering av trerekken langs husrekken mot nord, erstatning av fremmedelementer som søppelkurvene og benkene som har ingen ting med Lund og Slaattos design å gjøre, økt sikkerhet i form av pullerter som hindrer gjennomkjøring osv.

Men hovedproblemet er ersatningen av Lund og Slaattos fontene med vannstråler fra et flatt plassgulv. En temporær fontene som kan slås av og på. Det vil gi noen bruksgevinster, men dagens fontene som er plassens «sjel». Den gjentar bankbygningens søylesnitt og er nøkkelen til dens geometri. Her forklarer arkitektene sitt verk. Man kan ikke fjerne et så sentralt element fra det mest påkostede og bearbeidede verket i norsk arkitekturhistorie på 1980-tallet. Selv om banken dermed skaffer seg et hendig sted hvor de kan ha sitt tohundreårsfeiring neste år! Vi har ikke noe mer gjennomarbeidet plassrom enn dette. Det må ikke klusses med.

Alle plasser trenger ikke legge til rette for et mangfold av aktivitet. Bankplassen er et sted for ro og meditasjon. Det er slike plasser vi har mest behov for i vår stressede tid. Det er trist om banken bruker sitt viktige jubileum til å redusere båndet til det viktige arkitekturverket som de har fått overbrakt fra sine forgjengere.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar