søndag 3. mai 2015

Universitetet trenger ikke forsimple byen

Entra vil kaste ut Tronsmo bokhandel for å bygge et jusbygg ved Tullinløkka. Prosjektet er fullstendig ufølsomt og vil ødelegge karakteren til en viktig del av Oslos historiske kjerne. Men det fins et godt tomtealternativ like ved som er langt bedre for byen – og universitetet.

Det er forståelig at jusstudiet trenger en ny bygning som ligger nær det gamle universitetsanlegget. Men det er et privilegium å få bygge i et så følsomt område. Oppgaven må løses med den nødvendige ydmykhet.

På hjemmesidene til MAD arkitekter, som har utformet forslaget, er det ikke ydmykhet man møter. På floskeltett arkitekt-engelsk forteller de at den nye bygningen skal bli «an iconic expression which takes a position in the cityscape.» Og om fasaden mot Tullinløkka:  «a unique architectural expression fitting for a building with an important role in society.» Må det midt i en husrekke i den historiske bykjernen reises en «ikonisk» bygning? «Ikon» er et mishandlet ord, ofte betyr det nå merkelig og arrogant arkitektur. Og er forslaget unikt? Det er lett å finne andre prosjekter med samme formtriks som dem MAD benytter.

Heller enn å være unik burde den nye bygningen oppført seg kultivert i forhold til sine naboer, Nasjonalgalleriet og Historisk museum. De har en arkitektonisk verdi som det nye jusbygget ikke kommer i nærheten av. Harald Hals´ velkjente forslag fra 1920-tallet om utforming av Tullinløkka er umulig å realisere i dag, men vi forstår hans ønske om en horisontal gatefasade som binder de to museene sammen og lar dem spille førstefiolin. MAD forteller at Oslos bykjerne «has programmatic requirements that lie beyond historical representation.» Og det betyr vel at kravet om nye aktiviteter er overordnet den vekt man kan tillegge de historiske verdier. Med et slikt utgangspunkt er det ikke rart det går galt.

Bygningens vertikalitet vil bli ubehagelig dominerende i forhold til Tullinløkka. Den motepregede arkitekturen og arkitektenes tåkeleggende sjargong klarer ikke å skjule det faktum at her skal et altfor stort byggevolum presses inn på en tomt som hadde fortjent noe mye bedre.

Universitetet har gitt Oslo en viktig bygningsarv. De tre bygningene ved Karl Johans gate er landets fineste og mest velproporsjonerte anlegg, Historisk museum vårt flotteste jugend-byggverk, Botanisk hage og museene på Tøyen en stor berikelse for byen og universitetsanlegget på Blindern har fine kvaliteter. Er ikke Universitetet bekymret for hva et mistilpasset jusbygg ved Tullinløkka vil bety for institusjonens renomme?

Heldigvis fins det et alternativ som vil bli en naturlig utvidelse av det opprinnelige universitetsanlegget. Den ærverdige bygningen til Norges geografiske oppmåling har stått tom i flere år. Bygningen ligger i et kvartal hvor mulighetsanalyser har vist at eldre og nye bygninger til sammen greit vil gi de 25 000 kvm som universitet trenger. Tomta eies av staten og dermed trenger ikke universitet forholde seg til en kommersiell utbygger som Entra. Og Oslo kan bli reddet fra en skandale.

Publisert i Aftenposten 29. april 2015                                                                         

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar