mandag 8. november 2010

Villa Damman og den foreslåtte boligbebyggelsen på eiendommen Anne Maries vei 22


Villa Dammans betydning i norsk arkitektur er i særlig grad knyttet til sammensmeltingen av arkitekturverk og landskap.

Arne Korsmo og Sverre Aasland regulerte bebyggelsen langs Havna Allé og utformet husene på begge sider av veien. Hele komposisjonen kulminerer med Villa Damman. Den rettlinjede bevegelsen fra veien fortsetter under den inviterende inngangsbaldakinen, gjennom det kløftliknende inngangspartiet, opp noen trappetrinn før man kommer til husets tverrstilte stuevolum. Fra terrassen forskyves bevegelsen sideveis mot vest og fortsetter under en rosenpergola frem til porten i enden av den traktformede hagen. Der kan en smette ut gjennom en hageport til en sti sørover langs Sognsvannsbanen.

Et viktig poeng er at Villa Damman rir på et høydedrag. Den langstrakte, avsmalede tomten er et avtrykk av høydedragets form. Både vest og øst for hagen er vegetasjonen kraftig og terrenget faller sterkt på begge sider. Når man står på terrassen, får man derfor en opplevelse av å befinne seg i et naturrom. Det er denne kvaliteten det omstridte boligprosjektet sterkt vil redusere.

Hagen til Villa Damman er avgrenset mot øst av Sognsvannsbanen og mot vest av boligtomtene som ligger til Anne Maries vei. Nr. 20 i denne veien er et eldre hus som Arne Korsmo maskerte bort ved hjelp av en melkehvit glassvegg langs terrassen. Nr. 24 ligger lavt og er heller ikke synlig fra Villa Damman, mens den foreslåtte bebyggelsen på nr. 22 vil ligge så høyt og nær hagen at en svært vesentlig kvalitet ved et av hovedverkene i nyere norsk arkitektur vil bli forringet. Den eneste løsning må være at det nye huset trekkes lenger bort fra hagen slik at det kan opprettholdes et vegetasjonsbelte mellom dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar