torsdag 4. juli 2013

Høyblokken: Det striden dreier seg om

Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle gir oss 2. juli en lidelseshistorie om hvor ille det var å jobbe i regjeringskvartalet. Derfor vil hun rive alt har blitt bygd etter krigen og erstatte det med et moderne og hensiktsmessig regjeringskvartal.

Det er en konstruert konflikt. Alt tyder på at mindre verdifulle bygninger som R4 og S-bokken vil bli revet. Striden dreier seg om Høyblokken og Y-blokken. Forfatterne av regjeringens konseptvalgutredning tar det for gitt at hvis disse bygningene skal bevares, så vil de få tidmessige interiører på samme nivå som de nye kontorbyggene som skal reises.  

Var Regjeringskvartalet er arkitektonisk virvar? Kanskje er det riktigere å si at regjeringsanlegget har hatt en langvarig og komplisert tilblivelseshistorie som forteller mye om Norge som nasjon. Det har vært grandiose planer som ble amputert og perioder med varierende ambisjoner. Men Høyblokken representerer sinnbildet på en ambisiøs ny giv i den tidlige etterkrigstiden, et overdådig utsmykket byggverk som det vil være fullstendig vanvittig å skrote. Heller enn et gigantisk nytt regjeringskompleks fra én periode bør fremtidens byråkrater få gode arbeidsforhold i en bygningsmasse som forteller om en historisk utvikling.
 
Publisert i Aftenposten 4. juli 2013

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar