tirsdag 28. februar 2012

Nasjonalgalleriet og Vestbanen


OVERTALELSER.Noen husker vel fortsatt debatten sist høst om fredningen av Nasjonalgalleriets Munchsal. Riksantikvaren hadde foreslått at det var selve bygningen og ikke dens bruk som skulle fredes. Motstanderne av flytting til Vestbanen ville derimot at Edvard Munchs hovedverk måtte fortsatt være i Munchsalen. Allerede den gang var det ganske usannsynlig at de mange avisinnleggene skulle overbevise Riksantikvaren om at han tok feil, og fredningsvedtaket som kom i januar i år ga ingen fredning av Munchsalen som munchsal.

I et innlegg i Aftenposten Aften 9.februar er det Kulturdepartementet som skal overtales til å snu. Kristian Vårvik ber departementet se på Nasjonalmuseets byggeplaner på nytt. Og det vil departementet uten tvil gjøre. I midten av mars vil Statsbygg overrekke forprosjektet til Kulturdepartementet som vil få det kvalitetssikret før det går til behandling i Stortinget. Dermed kan Vårvik være trygg på at de ulike momenter han tar opp vil bli grundig belyst og saken vil bli forsvarlig demokratisk forankret.

Publisert som blogginnlegg i Arkitektnytt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar